wyszukaj ofertę
kontakt z biurem
jakiej nieruchomości poszukujesz
sprzedaj swoją nieruchomość

[+] wróć

DLACZEGO WARTO ZAJRZEĆ DO WŁASNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ?

Jako właściciele nieruchomości powinniśmy sprawdzić treść ksiąg wieczystych, które są prowadzone dla naszych nieruchomości. W wyniku przetwarzania ksiąg wieczystych na system elektroniczny zdarzały się Sądom tzw. oczywiste omyłki, które są "oczywiste", ale wymagają oficjalnej korekty. Nie liczmy na to, ze Sądy same poprawią swoje błędy, mimo ze wydaje się to logiczne. Formalnie to jedynie właściciel nieruchomości może złożyć do Sądu wniosek o sprostowanie błędnych wpisów w naszych księgach. 

Ostatnio spotkałam się z przypadkiem błędów w księdze wieczystej, które były wynikiem omyłki i niedbalstwa Sądu wieczystoksięgowego. Właściciele, którzy zgłosili nam do sprzedaży swoją nieruchomość lokalowa, nie mieli pojęcia o tym, że wpisy w księdze wieczystej są nieprawidłowe. Po analizie treści księgi okazało się, że: 1) w dziale I wpisany jest nieprawidłowy adres lokalu, 2) w dziale I sp.zamiast udziału w  prawie własności wpisany jest udział w użytkowaniu wieczystym gruntu pod budynkiem, 3) w dziale II księgi wieczystej gruntu pod budynkiem w ogóle nie pojawili się jako udziałowcy właściciele naszego lokalu mieszkalnego, chociaż udział im przysługuje, zgodnie z zapisami notarialnej umowy sprzedaży.

Obawiałam się, że taki stan księgi, który nie odzwierciedla stanu faktycznego, spowoduje problemy w uzyskaniu kredytu przez przyszłych Nabywców. Przekonaliśmy Właścicieli, że warto złożyć do Sądu wniosek o sprostowanie omyłek zanim jeszcze pojawi się zainteresowany Nabywca. W ciągu 2-3 tygodni Sąd w Warszawie wprowadził zmiany.

Prawidłowy stan ksiąg wieczystych pozwala Właścicielom dokonać szybkich i płynnych transakcji, gdyż nie wywołuje wątpliwości ze strony Notariuszy, którzy przygotowują transakcje, ani ze strony banków udzielających kredytów na zakup  danych nieruchomości.

Zatem, śmiało zaglądajmy do własnych ksiąg wieczystych zawczasu! Zbadanie własnej księgi, w momencie gdy już  pojawi się osoba zainteresowana zakupem, to zdecydowanie za późno.....

 

Julita Stróżewska