wyszukaj ofertę
kontakt z biurem
jakiej nieruchomości poszukujesz
sprzedaj swoją nieruchomość

[+] wróć

DLACZEGO TRZEBA ZADBAĆ O PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA NASZEJ NIERUCHOMOŚCI?

- Dlatego, że nikt za nas tego nie zrobi tak dobrze jak my sami : ))

- Dlatego, że urzędy gmin często z własnej inicjatywy przystępują do zmiany miejscowych  planów zagospodarowania również tam, gdzie nowe plany już obowiązują. Przykładem w powiecie piaseczyńskim jest gmina Lesznowola. Mimo iż w gminie obowiązuje wiele nowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały zaakceptowane przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości, urząd gminy Lesznowola nieustannie pracuje nad  zmianami do tych planów. Nawet na terenach, które zostały  już przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, urząd rozpoczyna procedury, które mają doprowadzić do zmiany planów, np. w zakresie przebiegu dróg publicznych, różnego typu stref ochronnych (od lasów, rowów melioracyjnych, stawów, sieci przesyłowych, etc.), szczegółowych zasad zabudowy na danym obszarze.   

- Wprowadzone do planów zagospodarowania zmiany  mogą się okazać bardzo niekorzystne dla naszej nieruchomości. Na przykład, w efekcie zmiany do planu nasza nieruchomość może zmienić przeznaczenie z zabudowy wielorodzinnej na zabudowę niską jednorodzinną, jak to miało miejsce w jednej z dzielnic Piaseczna kilka lat temu; może zostać ograniczona maksymalna wysokość budynku i ilość kondygnacji (również taki przykład mamy w Piasecznie), nasza nieruchomość może się znaleźć w strefie ochronnej np. stacji uzdatniania wody, lub planowanej oczyszczalni ścieków, czyli straci możliwość zabudowy; przebieg planowanej drogi może ulec zmianie w ten sposób, że nasza nieruchomość - zamiast przy drodze - znajdzie się częściowo pod drogą (np. trasą S7).

-  Wszystkie wymienione okoliczności mają negatywny wpływ na wartość naszych nieruchomości, zatem także na ich cenę. Dlatego, jako właściciele nieruchomości musimy być czujni, dobrze poinformowani i dobrze przygotowani do obrony naszych interesów w dyskusji z Wydziałem Urbanistyki i Architektury.

- Musimy również pamiętać, że  zatwierdzona uchwałą Rady Gminy zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niemożliwa do szybkiego "odkręcenia". Przywrócenie poprzedniego statusu naszej nieruchomości to procedura, która może potrwać nawet 2 lata!

J.S.